2 خواب
80 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 1,700,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
175 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
مشاهده جزئیات