2 خواب
220 متراژ
135 زیر بنا
قیمت: 5,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
210 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 5,800,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا فلت 213 متری در ایزدشهر
2 خواب
213 متراژ
92 زیر بنا
قیمت: 5,900,000,000
مشاهده جزئیات