3 خواب
340 متراژ
400 زیر بنا
قیمت: 13,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
295 متراژ
170 زیر بنا
قیمت: 5,300,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
375 متراژ
330 زیر بنا
قیمت: 10,000,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
300 متراژ
360 زیر بنا
قیمت: 8,500,000,000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا تریبلکس 216 متری در سرخ رود
فروش
2 خواب
216 متراژ
255 زیر بنا
قیمت: 7,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
350 متراژ
290 زیر بنا
قیمت: 1,400,000,000
مشاهده جزئیات