ویلا
فروش

2 خواب
220 متراژ
135 زیر بنا
قیمت: 5,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
210 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 5,800,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا فلت 213 متری در ایزدشهر
2 خواب
213 متراژ
92 زیر بنا
قیمت: 5,900,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
390 متراژ
290 زیر بنا
قیمت: 14,500,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا دوبلکس 220 متری در سرخرود
فروش
3 خواب
220 متراژ
190 زیر بنا
قیمت: 10,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
231 متراژ
248 زیر بنا
قیمت: 5,700,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا فلت 220 متری در ایزدشهر
2 خواب
220 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 5,000,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا تریپلکس 200 متری در نور
فروش
3 خواب
200 متراژ
330 زیر بنا
قیمت: 7,800,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
1000 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 9,700,000,000
مشاهده جزئیات
1 خواب
130 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 1,970,000,000
مشاهده جزئیات