ویلا
فروش

4 خواب
270 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 6,000,000,000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا نوساز 220 متری در نور
فروش
2 خواب
220 متراژ
135 زیر بنا
قیمت: 7,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
800 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 25,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
140 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 2,350,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
250 متراژ
290 زیر بنا
قیمت: 5,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
133 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 3,600,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
400 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 8,000,000,000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس 200 متری در ایزدشهر
3 خواب
200 متراژ
210 زیر بنا
قیمت: 11,500,000,000
مشاهده جزئیات